Tin tức

Kim ngạch xuất khẩu rau quả và gạo tăng tỷ USD

Đăng ngày: 20/11/23
2 trong 3 nhóm hàng có kim ngạch tăng trưởng “tỷ đô” thuộc lĩnh vực nông nghiệp gồm: rau quả và gạo.