Tin tức

Xuất nhập khẩu đạt gần 62 tỷ USD trong tháng 10

Đăng ngày: 10/11/23
Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục có chiều hướng khởi sắc trong tháng 10 với sự tăng trưởng cả chiều xuất khẩu và nhập khẩu.