Tin tức

Xuất nhập khẩu 2023 về đích quanh mốc 680 tỷ USD

Đăng ngày: 20/12/23
Kết quả đạt được trong 11 tháng và diễn biến gần đây cho thấy kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2023 nhiều khả năng về đích quanh mốc 680 tỷ USD.